As Neves habilita un servizo de entrega de bens de primeira necesidade

O Concello das Neves vén de anunciar a posta en marcha dun servizo de entrega de bens de primeira necesidade destinado a aquelas persoas que non dispoñan de medios para adquirilos nestes momentos.

As persoas que padezan unha situación de necesidade transitoria (económica ou de mobilidade) ou teñan coñecemento de alguén que precise da colaboración dos servizos sociais do Concello, pode contactar co 986 667 134 de 9 h a 14 horas ou tamén pode facelo no correo electrónico servizossociais@asneves.gal