O Porriño entra na Fase 2 cun pórtico de control na Casa do Concello e a reincorporación do persoal municipal

A entrada en vigor da denominada Fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, estrouse hoxe no Porriño cun portico de control de temperatura e medidas de hixiene de obrigada utilización para todas as persoas que accedan ao interior do edificio consistorial.

Persoal municipal encárgase de controlar o acceso ás instalacións que debn ser baixo o sistema de cita previa sempre que, as xestións a realizar, non se poidan resolver por teléfono ou vía telemática que segue a ser o recomendable.

Para solicitar atención personalizada perante cita previa, compre que se teñan en conta os seguintes teléfonos:

  • 986 334621 para pedir cita en Servizos Sociais
  • 986 330 861 Unidade de atención a drogodependentes
  • 620 40 40 40 Policía Local
  • 986 335 000 centraliña para todos os demáis servizos.

Tamén hoxe reincorporouse a maior parte do cadro de persoal agás o persoal pertencente aos colectivos considerados de risco ou vulnerables e aqueles outros que están acollidos a algun dos supostos de conciliación familiar.