O pleno de Mos aproba por unanimidade o Plan de acción polo Clima e a enerxía sustentable

Trátase do PACES, unha memorial anual do consumo enerxético, en base a cuxos resultados elaborarase o plan de medidas para reducir nun 40% as emisións de CO2 e de tódolos gases de efecto invernadoiro

Fai un ano que o Concello de Mos aprobaba tamén por unanimidade en Pleno a adhesión ao Pacto e, desde entón, púxose en marcha a redacción do proxecto mosense, a folla de ruta a seguir nos próximos anos respecto do Pacto.

Agora, unha vez aprobado por unanimidade polo Pleno da Corporación Municipal o pasado luns, pasará a ser rexistrado  telemáticamente, no sitio web da Oficina do Pacto da Unión Europea, segundo os procedementos establecidos pola propia oficina.  O edil Leo Costas agradeceu “o labor de apoio e asesoramento que brinda neste sentido a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda á hora de participar no Pacto” e declarou que “desde este equipo de goberno estamos moi sensibilizados e concienciados co medio ambiente e co cambio climático, polo que desde a administración local estamos moi felices de ter dado este paso máis co apoio ademáis de todos os grupos da oposición”

O concelleiro Leo Costas explicou que “Era imprescindible entregar o paces antes do mes de decembro aprovado en pleno municipal.  Este documento é a memoria enerxética do concello onde realizamos un analisis do consumo en luz pública, os edificios municipais, gasóleos e gasolina, calefacción, aire acondicionado… etc e trázase un plan para reducir as emisións de efecto invernadoiro, o obxectivo é entre o 2020 e o 2030 reducilas nun 40% para cumprir co Pacto de Alcaldes polo clima e a enerxía”.

“Co PACES temos un lugar de partida e unha meta, o 2030. É moito o que temos que ir facendo a partir de agora para logralo, por iso é importante resaltar que este compromiso vai máis alá desta lexislatura. Como é obvio, este goberno require o compromiso de gobernos vindeiros, por iso cada anos faremos unha comisión de seguimento do pacto para asegurarnos de se está a cumplir”. A partir do ano 2021, tope para a presentación do PACES, o Concello de Mos será obxecto dunha auditoría cada dous anos, na que se controle que a redución das emisións cumpre os parámetros establecidos. O cumprimento dos mesmos implicará beneficios para a administración local mosense, tales como prioridade e facilidades á hora de solicitar e recibir subvencións.