O Concello de Arbo mellorará o parque infantil de Barcela e colocará mobiliario no casco urbano

A zona obxecto da memoria ubicase no Casco Urbano de Arbo e no lugar de Coruxa - Barcela, pertencente ao concello de Arbo, provincia de Pontevedra.

O Concello de Arbo,  detectou a necesidade de mobiliario urbano para mellora do servizo o cidada e a calidade do mesmo.

 Detectouse a necesidade de colocar unha nova balaustrada no Punto de Atención a Infancia (PAI) para a mellora da seguridade e das prestacións aos usuarios do parque infantil e colocación de  xardineiras para ubicar no Casco Urbano para delimitar as zonas peatonais.

Ante esta  necesidade de contratar o proxecto “Subministro de Material para colocar en distintos puntos do Concello en Parque PAI Barcela e zonas Públicas Casco Urbano”, o Concello de Arbo solicitou subvención que foi  concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos (Plan de Obras e Servizos 2020).

Dentro deste Plan, atópase na Liña 1 – Subministración coa execución das actuacións contempladas no presente proxecto preténdese acadar un múltiple obxectivo mellorar o servizo o cidada e a calidade do mesmo e mellorar a seguridade no parque infantil  e buscase manter a imaxen e a conservación do patrimonio municipal e dotar de servizo adecuados as intalacións existentes, no caso do Parque Infantil dotase de balaustrada polo perigo que supon para os nenos e nenas que fan uso do citado parque –.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, indica que “a seguridade dos veciños e veciñas de Arbo, é a prioridade deste goberno dende a súa chegada ao Concello de Arbo”.