Os populares da Cañiza denuncian que hai 43 dependentes en lista de agarda, mentres que hai sen adxudicar 940 horas de axuda no fogar

“O goberno local non pode deixar tiradas a estas familias mentres segue poñendo escusas e tenta escondelas nun caixón”

No pleno celebrado o pasado 28 de xaneiro, o Partido Popular da Cañiza formulou unha pregunta dirixida á concelleira de benestar social, sobre as horas de asistencia no fogar que o Concello tiña pendentes de asignar e para que explicase cantas persoas se atopaban en lista de agarda. “Nun primeiro momento, non entendíamos coma a concelleira responsable deste tema podía descoñecer esta información, xa que é un tema principal da súa carteira de traballo. Pero unha vez coñecidos os datos, estamos ante un claro intento de tapar e esconder a situación real na que se atopan 43 veciños e veciñas”, declara o voceiro da oposición, Miguel Domínguez.

O Concello da Cañiza ten pendentes de asignar 940 horas que xa están aprobadas pola Xunta de Galicia, e serían 43 as persoas dependentes que se atoparían a día de hoxe á espera de que se lle asignasen esas horas. Esas 43 persoas e as súas familias xa terían pasado todos os trámites e valoracións correspondentes, e deberían estar sendo atendidas xa.

“A parálise do goberno municipal é tal que tendo á xente esperando e as horas aprobadas, non é quen de xestionar nin iso”, denuncian os populares.

Estas horas para o Servizo de Axuda a Domicilio son financiadas principalmente pola Xunta de Galicia que aporta a parte mais elevada, 9,70 €/hora, outra parte queda reservada para as persoas demandantes que abonan unha contía en función da súa renda e o seu grao de incapacidade, e do resto faise cargo o Concello, habendo casos nos que o concello non ten que aportar nada.

Domínguez afirma que asignar estas horas, implica ademais de ter atendidas ás persoas que o precisan, poder contratar a sete traballadoras ou traballadores máis a xornada completa,  cun custe moi baixo para o Concello. Engade que “ademais a situación que estamos atravesando dificulta a atención destas persoas dependentes cando existen confinamentos e as súas familias non se poden facer cargo de ningunha maneira”.

“O goberno local non pode deixar tiradas a estas familias mentres segue poñendo escusas e tenta escondelas nun caixón. Está é unha situación moi grave e tanto Piña coma a concelleira responsable, deben dar unha solución de inmediato a estes 43 veciños e veciñas e as suas familias”.

A Cañiza ten 940 Horas/mes sen utilizar, suficientes para atender a todo o PAR actual en intensidade media:

Grao           Número       Horas (IM)
Grao III           5                290
Grao II          11                363
Grao I           27                270
Total               43                923