I Forum Transfronterizo

ponteareas

O Concello de Ponteareas suspende os Xogos Florais deste domingo

O Concello de Ponteareas anunció hoxe que se suspende a celebración dos II Xogos Florais, inicialmente programados para este domingo, e adía a sua celebración ata o vindeiro 23 de xuño, "por circunstancias imprevistas". Neste acto estaba prevista a entrega do premio do Concurso de Poesía organizado pola Concellería de Cultura, polo que esta decisión permite ampliar o prazo de presentación de orixinais, que permanece aberto ata o vindeiro día 8 de xuño. Os interesados en participar poden consultar as bases na páxina web do Concello.

 A temática dos poemas é libre e o xurado encargado de valoralos estará presidido polo alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, e integrado por outras tres persoas vinculadas á literatura galega, ademais dunha persoa traballadora da Biblioteca Museo que actuará como secretaria con voz pero sen voto.

As deliberacións do xurado serán secretas e delas estenderase o acta correspondente. A decisión de fará pública con antelación á celebración dos Xogos Florais. Cos poemas premiados e con aqueles que obtivesen áccesit publicarase un libro para a súa posterior difusión entre os centros de ensino e o público en xeral. O certame constará de 2 categorías: mozos desde os 12 aos 18 anos; e adultos. O Concello fará entrega dun total de 4 premios en cada categoría que consistirán na entrega dunha flor natural e unha medalla conmemorativa dos Xogos Florais.

Todos os participantes deberán entregar 5 copias dos seus respectivos traballos, mecanografiados e asinados cun pseudónimo. Descartaranse aqueles traballos nos que se poida identificar o autor. Tamén deberán entregar un sobre pechado que leve no seu exterior o mesmo pseudónimo empregado no poema e a categoría na que participa.No interior de leste sobre, deberá figurar o nome e apelidos do autor ou autora, a fotocopia do DNI, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico e un breve currículo.