AFG alerta que as verteduras ilegais "invaden os montes galegos"

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) vén de denunciar o grave problema que representan as verteduras ilegais que "invaden os montes galegos" e a lexislación que fai responsables aos propietarios dos montes "cando precisamente eles son as vítimas e non os culpables" sinala a Asociación. Segundo AFG o custe económico desta inxustiza "entre sancións e traballos de eliminación dos residuos ten chegado a represntar ata 10.000 euros nun ano para algunha comunidade de montes.

Recentemente representantes da Asociación Forestal de Galicia reuníronse co director xeral de Ordenación e Produción Forestal para tratar, entre outros asuntos, o dos vertedoiros ilegais nos montes e tamén o uso de asadeiros en espazos de recreo.

Respecto aos vertedoiros, a AFG leva anos denunciando o que cualifican de "sen sentido" e solicitando a eliminación da normativa de sancións e propiedade. Segundo sinala a Asociación, dada a enorme proliferación das verteduras ilegais nos montes e a gravidade dos problemas ambientais que acarrean ─contaminación das augas e mananciais, dos solos e impactos negativos na paisaxe─ é precisa "unha maior dedicación policial de cara a identificar aos responsables destes actos" ao mesmo tempo que se pide "un endurecemento das multas e penas".

O director xeral comprometeuse a revisar a lexislación vicente para que, no fuguro, o propietario do monte que sofre unha vertedura, "non sexa declarado responsable da mesma".

Uso social dos montes privados
Outro dos temas tratados na reunión foia do uso dos montes privados periurbanos que, "ademais de ser zonas verdes e de producir recursos para os seus veciños, son un dos principais espazos de esparexemento dos cidadáns nunha Galicia cada vez máis urbana", apunta a AFG. Tan só na contorna de Vigo calcúlase que uns 10.000 cidadáns gozan dos montes periurbanos cada fin de semana.

Conforme con esta demanda de uso social moitas comunidades de montes crearon infraestruturas e áreas de recreo debidamente acondicionadas segundo a lexislación vixente que, nestes momentos, non poden ser utilizadas en caso de risco alto de incendio.

picaranha

A Asociación Forestal de Galicia é partidaria de que se aproben infraestruturas que sexan unha adaptación das xa existentes e non estruturas novas que suporían un maior gasto e non faría outra cousa que encher as áreas recreativas e parques forestais de edificacións incrementando o risco de accidentes, o custo de mantemento, etc. O director xeral insistiu en que os asadeiros permitidos deberán contar con seguridade abondo para evitar incendios, con independencia da contorna na que se sitúen, inda que, tal como se solicitou desde a AFG, no seu deseño deberase ter en conta o contorno no que se atopa.

A AFG tamén inquiriu a valoración do director xeral sobre a proposta de adaptación de infraestrutura presentada pola Mancomunidade de Montes de Vigo, ao que o director xeral manifestou non ter coñecemento da mesma. Neste sentido, e tendo en conta que se aprobará cada proposta de xeito individual, propúxose por parte da AFG que as propostas aprobadas estivesen a disposición pública co fin de acadar un catálogo de modelos, de xeito que se poidan adecuar as propostas a modelos xa aprobados, para axilizar os trámites de aprobación.